Samospráva

Úradná tabuľa

Zmlúvy

Zverejnenie niektorých zmlúv, objednávok a faktúr na verejnom portáli "Register zmlúv objednávok a faktúr.
Zoznam zmlúv.

Faktúry, objednávky

Triedenie dokumentov

Verejné obstarávanie

Zoznam VO.

Úradné dokumenty

Zoznam zmlúv

2017

2016

Zákazka č. Z201628847


- Elektrický konvektomat s podstavcom, veľkokuchynský robot, kuchynský riad, kuchynské náradie

Anonymný zmluvný formulár zákazky č. Z201628847
Objednávkový formulár
Protokol o priebehu zadávania zákazky
Príloha č.1: Zmluvný formulár zákazky
Príloha č.2: Výsledné poradie dodávateľov
Príloha č.3: Kúpna zmluva č. Z201628847_Z
Príloha č. 4A: Záznam o systémových udalostiach zákazky elektronického trhoviska
Príloha č. 4B: Záznam aukcie
OBCHODNÉ PODMIENKY ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA

Zmluva o dielo - stavba Oddychového parku Veľké Slemence


Zmluva
Rekapitulácia objektov Krycí list rozpočtu
Rozpočty
Altánok s otvoreným ohňom Drevený mostík
Verejné osvetlenie Pešie komunikácie - chodníky

2014

Zmluva o dielo - stavebné úpravy budovy obecného úradu a KD- 25. 03. 2014.

Kliknite tu
Velké Slemence - Nagyszelmenc