Samospráva

Úradná tabuľa

Zmlúvy

Zverejnenie niektorých zmlúv, objednávok a faktúr na verejnom portáli "Register zmlúv objednávok a faktúr.
Zoznam zmlúv.

Faktúry, objednávky

Triedenie dokumentov

Verejné obstarávanie

Zoznam VO.

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

2017

2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zateplenie kultúrneho domu- 09. 04. 2014.

Kliknite tu

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce- 21. 02. 2014.

Kliknite sem
Velké Slemence - Nagyszelmenc