Menu

Úradná tabuľa

Zmlúvy

Zverejnenie niektorých zmlúv, objednávok a faktúr na verejnom portáli "Register zmlúv objednávok a faktúr.
Zoznam zmlúv.

Faktúry, objednávky

Triedenie dokumentov

Verejné obstarávanie

Zoznam VO.

Úradné dokumenty

Hraničný priechod

Kontaktné informácie:

Praktické informácie

Od 1. januára 2008 sa sprísnili podmienky na hraniciach s Ukrajinou.
Je silne obmedzené množstvo možného dovozu tabakových výrobkov, alkoholu a pohonných látok.
Každý občan Slovenskej republiky za kalendárny mesiac môže doviezť nasledujúce množstvo
tabakových výrobkov:
  • 40 ks (2 krabice) cigariet,
  • 5 cigár,
  • 10 cigarellov,
  • 25 gr. tabaku.
alkohol:
  • tvrdý alkohol - 1 liter
  • víno – 4 litre
  • pivo – 16 litrov.
pohonné látky:
  • bez cla môžete previezť plnú nádrž automobilu
    a nanajvýš 10 litrov v kanistry navyše.
Pri dovoze nad tieto počty je potrebné vystavit colnú deklaráciu a zaplatit clo.

Parkovanie

Upozorňujeme ctených návštevníkov, že obec poskytuje platené a strážené parkovisko. Parkovisko je vytvorené 100 m-ov pred hraničným prechodom, na pravej strane.
Poplatok je 1 € na deň.
Velké Slemence - Nagyszelmenc