Úradná tabuľa

Zmlúvy

Zverejnenie niektorých zmlúv, objednávok a faktúr na verejnom portáli "Register zmlúv objednávok a faktúr.
Zoznam zmlúv.

Faktúry, objednávky

Triedenie dokumentov

Verejné obstarávanie

Zoznam VO.

Úradné dokumenty

Vítame Vás

Tešíme sa na Vašu návštevu na našich obnovených stránkach.
V stručnosti o obci len toľko, že leží na Juhovýchodnom Slovensku na Ukrajinskej Hranici, v okrese Michalovce. Ďalšie podrobnosti z minulosti a zo súčasnosti nájdete v časti "Obec".
Ešte raz, čítajte a klikajte.

Do pozornosti

Stránkové dni
Pondelok - Piatok
8:00 - 16:00
Streda-nestránkový deň

Hraničný prechod

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Materiál na prezretie a stiahnutie

Veľké Slemence - Nagyszelmenc