Menü

Hivatali tábla

Szerződések, számlák

A "Register zmlúv objednávok a faktúr" szlovákiai nyilvános portálon közzétett szrzodések és számlák
Szerződések szlovákul

Megrendelések, számlák

Nyilvántartás

Közbeszerzés

Hivatali közlemények

Egyházak

Az egyház egyes nézetek szerint nem más, mint az intézményesült vallás. A vallás az emberiség kultúrájának egyik területe vagy megjelenési formája. Tágabb értelemben egy vallás a hitelvek és a vallásgyakorlatok összefüggő rendszere, ami általában megkísérel magyarázatot adni a létező dolgok és az emberek létrejöttére, létére, létezésük céljára. Élő vallásoknak nevezzük azokat a vallásokat, amelyeknek ma is működő egyházai vannak.
Falunkban a keresztény vallás katolikus egyház római és görög ágához tartozó hívek, valamint a protestáns egyház református ágához tartozó hívek gyakorolják vallásukat.
Bővebb információkat a menüből választva szerezhetnek be.
Velké Slemence - Nagyszelmenc