Önkormányzat

Hivatali tábla

Szerződések, számlák

A "Register zmlúv objednávok a faktúr" szlovákiai nyilvános portálon közzétett szrzodések és számlák
Szerződések szlovákul

Megrendelések, számlák

Nyilvántartás

Közbeszerzés

Hivatali közlemények

Községi hivatal

A községi hivatal munkatársa:

A községi hivatal fogadóórái:

Telefon:

e-mail:

Posta cím:

Velké Slemence - Nagyszelmenc