Önkormányzat

Hivatali tábla

Szerződések, számlák

A "Register zmlúv objednávok a faktúr" szlovákiai nyilvános portálon közzétett szrzodések és számlák
Szerződések szlovákul

Megrendelések, számlák

Nyilvántartás

Közbeszerzés

Hivatali közlemények

Képviselő-testület

A képviselő-testület tagjai

Balogh János képviselő
Balogh László képviselő
Béres István képviselő
Csanak Valéria képviselőnő
Iván Angéla képviselőnő
Jevcsák Károly képviselő
Vereš Rozália képviselőnő
A helyi képviselő-testület önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül.
A képviselő-testület hatásköreit ülésén gyakorolja. A képviselő-testület muködésének alapveto szabályát állapítja meg a törvény azzal, hogy a képviselő-testület szükség szerint, a Szervezeti és Muködési Szabályzatban meghatározott számú ülést tart. A képviselő-testületek által elvégzendo feladatok nem azonosak, más-más idomennyiséget igényelnek.
A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését. A képviselő-testület elnökének, a polgármesternek a képviselő-testület muködésében meghatározó szerepe van. Fontos érdek fuzodik ahhoz, hogy a testület muködése folyamatosan biztosított legyen, ezért a polgármester távolléte, akadályoztatása esetén helyettesítését az alpolgármester látja el, aki helyettesíto hatáskörében gondoskodik a képviselő-testület ülésének összehívásáról és a polgármester távollétében vezeti az ülést.
A képviselő-testület ülése nyilvános. Ez a demokratikus önkormányzati muködés egyik törvényi garanciája, amely abból ered, hogy az önkormányzás joga a választópolgárok közösségét illeti meg. A választópolgároknak ebbol eredoen joguk van arra, hogy figyelemmel kísérjék a képviselő-testület tevékenységét, muködését.
Velké Slemence - Nagyszelmenc