Menü

Hivatali tábla

Szerződések, számlák

A "Register zmlúv objednávok a faktúr" szlovákiai nyilvános portálon közzétett szrzodések és számlák
Szerződések szlovákul

Megrendelések, számlák

Nyilvántartás

Közbeszerzés

Hivatali közlemények

Falunk életéből

Az elmúlt századokban egy közösség, így egy falu életét leginkább a szórakozási lehetőségekben mérték. A helyi korcsma természetesen az "alapkövét" jelentette a kultúrának. A rendszeresen tartott kisebb nagyobb vásárok, búcsújárások, az egyházi és természeti eseményekhez társított vigasságok jelentették a kulturális élet gerincét. A nyári csűrdöngölőket a téli fonó és tollfosztó váltotta fel. Ez a kulturális körforgás hozta össze a fiatalokat és idősebbeket. Ehhez jöttek aztán a különböző már "hivatásos" előadók által bemutatott produkciók, melyek faluról falura járva közvetítették az emberekhez a kultúrát.
A falvak lakói ezekre az eseményekre készültek. Kialakultak hagyományőrző csoportok, népdalkörök, melyek egy adott falu, tájegység jellemző dalait, énekeit, táncait mutatták be a közeli vagy kicsit távolabbi közönségnek. Ezek az események hagyománnyá váltak s a közönség várta már a bemutatókat. A társadalmi változások, a mozi, rádió és televízió megjelenése azonban egyre nagyobb veszélyt jelentett a kultúra e formájára. Az emberek inkább választották az egyre jobban bővülő program kínálattal teret hódító dobozt, amit az otthon melegében élvezhettek. A gazdasági változások is hozzájárultak ahhoz, hogy megszűntek az összejövetelek, mert már nem volt szükség se fonálra, sem a fosztott talura.
Ez a helyzet a mai időkben még jobban megváltozott. Az internet korában nagyon kicsi az igény a közösségi szórakozásra. Ennek ellenére igyekszünk olyan lehetőséget teremteni, hogy lakosaink mégis részt vegyenek a falunkban szervezett kulturális és sporteseményeken. Sajnos ez lassan csak az éves falunapra és egy gulyásfőző versenyre korlátozódott, vagy a falu foci csapatának mérkőzőseire.
Ettől függetlenül arra buzdítjuk Önt, hogy kattintson a kultúra, vagy sport részre és ismerje meg az eseményeink hangulatát. Reméljük kedvet kap a személyes részvételre is.
Velké Slemence - Nagyszelmenc