Menü

Hivatali tábla

Szerződések, számlák

A "Register zmlúv objednávok a faktúr" szlovákiai nyilvános portálon közzétett szrzodések és számlák
Szerződések szlovákul

Megrendelések, számlák

Nyilvántartás

Közbeszerzés

Hivatali közlemények

Falunk jelképei

Címer


A pajzs sötétzöld alapú. Ezt az alapot három fehér csík osztja fel úgy, hogy a pajzs alsó részében további tizenkét balra dőlő szintén fehér vonal található. A felső részben pedig két egymással szembenéző teknős található. páncélzatuk arany színű.
A címer alapja egy 19. századi pecsét.
A címert 1999. április 13-án fogadták el.

Zászló


Falunk zászlaja három színből áll: fehér, sárga, sötétzöld. A színek vizszintes csíkokban helyezkednek el a zászlón, mégpedig úgy, hogy a zöld három a sárga és a fehér két két csíkkal. A zöld szín mintegy közrefogja a másik két színt, mert a zászló alsó középső és felső részén van. A fehér és a sárga pedig szimetrikusan veszi körül a középső zöld csíkot.
A színek tehát így követik egymást fentről lefelé: zöld, fehér, sárga, zöld, sárga, fehér, zöld.
A színek jelentéstartalma:
  • Fehér: a fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe. A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe. A béke és a jóakarat kifejezője
  • Sárga: az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között. A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe. A narancssárgába hajló sárga a Nap szimbóluma.
  • Zöld: a tavasznak, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője. A színskála "közepén" áll, kiegészítő színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Meleg és hideg, égi és földi keveréke. A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé.
Bővebb információ ezen az oldalon
Velké Slemence - Nagyszelmenc