Menü

Hivatali tábla

Szerződések, számlák

A "Register zmlúv objednávok a faktúr" szlovákiai nyilvános portálon közzétett szrzodések és számlák
Szerződések szlovákul

Megrendelések, számlák

Nyilvántartás

Közbeszerzés

Hivatali közlemények

SOCIETY for the ENHANCEMENT of NATIONALITIES
in EUROPE (SENCE), SWITZERLAND

The Vice President
Dipl.Ing. Joseph v. Komlóssy,
Dübendorf
E-mail:jkomlossy@gmail.com

Tóth Lajos és Illár József
polgármester urak részére

Kis- és Nagyszelmenc

CH-Dübendorf, 2006 december 1.

Tisztelt Polgármester Urak,
Kis és Nagyszelmenc tisztelt polgárai

Régóta tartozom mindnyájuknak azzal, hogy ezúton is kifejezésre juttassam köszönetemet azért a megtisztelésért, amit számomra nyújtottak azzal, hogy a Kis és Nagyszelmencet összekötő utat rólam nevezték el.

Miként a szlovákiai Új Szó munkatársának tett nyilatkozatomban mondottam, a két falu közösségétől kapott elismerés még a Lovagkeresztnél is többet jelent számonra, melyet 2004-ben a Magyar Köztásraság Elnökétől, Dr. Mádl Ferenc úrtól a magya népcsoportok érdekében végzett hosszú éves tevékenységem elismeréseként kaptam

Úgy érzem, hogy az utcanévadással nem csupán a szelmenciek juttatták kifejezésre a köszönetüket, hanem a Kárpát-medence többi magyar közösségei is. Mindazok, akiknek érdekében szerte a világba, de kiváltként a nemzetközi szervezetekben évtizedek óta mint egyetlen valós életcélomért dolgoztam.

Úgy értékelem, hogy az Önöktől nyert elismerés egyedülálló! Egyedülálló, mert a történelem folyamán vajh mi kevés magyar embernek adatott meg az, hogy a népéért folytatott munkáját még életében olyan maradandó módon értékelték, miként ezt Önök az én esetemben tették.

Nekem meggyőződésem, hogy mindkét közösség irányába a szavakon túlmenően is ki kell fejeznem köszönetemet. Köszönetemet, hiszen az utcanévadással kapott elismerés nem csupán a személynek, de egyúttal a családomnak is szólt.

Ezért úgy határoztam, hogy megtakarított pénzem egy részéből alapítványt létesítek Kis- és Nagyszelmenc polgárainak a javára. Egy olyan alapítványt, amelynek a tőkéjét Svájcban egy bank kezeli és annak a kamatait évről-évre Kis és Nagyszelmenc önkormányzata által választott kuratórium rendelkezésére bocsájtja.

Tisztelt Polgármester Urak

Arra kérem Önöket tegyenek nekem közösen javaslatot arra nézve, hogy a pénzpiactól függően az évenként rendelkezésre álló mintegy 1000.- Euro összeget milyen formában és célra tartanák helyesnek hasznosítani.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni Önöknek a gyönyörű tálat, ami ma szigligeti házam falát díszíti.

Őszintén remélem, hogy soraim mindannyiukat jó egészségben találja

Válaszukat várva maradok szívélyes üdvözlettel a közösségeikben elkötelezett barátja és híve,

Komlóssy Lajos

Ui: Illár József polgármester úrnak e-mail cím híján - a mai napon postával lett továbbítva a levél.

Velké Slemence - Nagyszelmenc